Linh kiện máy giặt Elecdtrolux

Bơm nước thoát ra ngoài máy giặt  cửa ngang Electrolux

bom