Linh kiện máy giặt Elecdtrolux

Dây coroa máy giặt Electrolux dùng cho máy giặt Electrolux cửa ngang và cửa trên

máy sấy và máy giặt có sấy

day cu