Lưu ý khi sử dụng máy giặt

11

Lưu ý khi sử dụng máy giặt Sử dụng máy giặt, mọi người thường bỏ quần áo bẩn vào, nhấn nút là xong, công đoạn còn lại dành cho máy chứ không mấy ai quan tâm tới những việc nhỏ tránh làm hại máy như kiểm tra quần áo trước khi bỏ vào máy, đặt chế độ sấy cho phù hợp… Nếu không kiểm tra quần áo … Đọc tiếp...